Pośród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze kultury i akademickim, ale też na wielu odmiennych obszarach. Staje