lean prezentacje

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszystkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie absolutnie niekoniecznych. lean szkolenia Najistotniejszym zadaniem lean managment jest więc zlikwidowanie marnowania zarówno w aspekcie siły roboczej jak i używanych surowców. Wykorzystanie form działania lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to zdolność ocenienia, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.