lean marketing

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w modelach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a równocześnie zupełnie niekoniecznych. Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnowania zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i wykorzystywanych materiałów. Zastosowanie technik lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów.
lean marketing”>produkty wspierające lean”>lean szkolenia
Także stosunki wzajemne w zakładzie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania weryfikacji, które czynności są niepotrzebne dla firmy.

Leave a Comments